Transport mellan Arena och logi

Bussarna kör nonstop på fredag och lördag mellan hotellen och Arena.


Fredag 9.6.2017

1. Start hotellen-Arena kl. 14.00 -14.45

2. Start Arena-hotellen kl. 16.30-17.30

3. Start hotellen-Arena kl. 18.00 -18.45

4. Start Arena-hotellen kl. 23.00 -00.15


Lördag 10.6.2017


1. Start hotellen-Arena kl. 08.00 - 09.45

2. Partnerprogram transport kl. 13.45

3. Start Arena-hotellen kl. 15.30 -17.300

4. Start hotellen-Arena kl. 18.00 -19.45

5. Start Arena-hotellen kl. 23.00 - 00.45